НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР, 28 Януари, 2015
Хотел Централ Парк

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 ГОДИНА. ЛОГИКА ПРИ ПРИЕМ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.1 И ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.6 ЗА 2015 Г.

   Програма | Регистрирай се ОНЛАЙН >>          

 

Заповядайте на 28 януари, 2015 г. в хотел Central Park **** на националния счетоводен семинар, на който ще научите основните промени в социалното и здравно осигуряване за 2015 г.

Лектори са Малина Панайотова - Началник Сектор НАП и Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване.

П Р О Г Р А М А
(На събитието ще бъдат засегнати всички актуални изменения, обнародвани в Държавен вестник и проекти внесени в Народното събрание, които са известни до датата на семинар.)

09:30 - 10:00 Регистрация
10:00 - 11:30

I. Нормативни промени в социалното и здравно осигуряване за 2015 година 
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 2015 г.
2. Нови моменти в държавното обществено осигуряване през 2015 г.
•  Промени в разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, свързани с провеждане на осигуряването на задължително осигурените лица;
•  Промени в разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащането на паричните обезщетения от средствата на ДОО;
•  Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
•  Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Лектор: Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване

11:30 - 12:00 Кафе-пауза
12:00 - 12:45 3. Здравното осигуряване през 2015 г.
•  Въпроси и практически казуси при прилагане на нормативните промени през 2015 г.
Лектор: Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване
12:45 - 13:45 Обяд
13:45 - 15:30

II. Подаване и прием на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 към НАП. Новите промени през 2015г. в логическите контроли и проверки при приема на данни. Как да подадем данните си коректно и как да отстраним допуснатите грешки? Електронни услуги на НАП.
1. Основни принципи заложени в логиката и обработката при подаването и приема на данните с Декларация обр.1 и Декларация обр.6. през 2015г.;
2.Основни моменти и допълнения при проверка за съответствие на данните по Декларация обр.1 и обр.6 и приема им в ИС на НАП;
Лектор: Малина Панайотова, Началник Сектор НАП

15:30 - 15:45 Почивка
15:45 - 17:00 3. Практически казуси при подаването на данните с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 през 2015г.;
4. Електронни услуги на НАП -  как да ги използваме максимално. Кои са новите електронни услуги?
Лектор: Малина Панайотова, Началник Сектор НАП


ПОКАНА >>

БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ >>

Телефони за контакти:
02 / 427 75 61
0889 / 588 301
0876 / 348 441


Имейл:
office@seminari.bg

Copyright © 2007-2015 СЕМИНАРИ.БГ | OFFICE@SEMINARI.BG | ТЕЛ. 02 / 427 75 61